working space

Rozšír svoj priestor na nekonečný vesmír

Ako ďaleko siaha to, čomu sa venuješ? Teraz máš príležitosť posunúť hranice svojho poznania a lepšie porozumieť vesmíru. A to všetko v Košiciach.

Objav SPACE::LAB

Objav SPACE::LAB - miesto, kde :

  • stretneš odborníkov a ďalších nadšencov pre vesmír,
  • rozšíriš svoje obzory vďaka zaujímavým prednáškam,
  • máš možnosť zapojiť sa do konkrétneho výskumu
    a spolupracovať na misiách pre ESA a NASA.

SPACE::LAB je priestor v Košiciach, kde sa môžeš venovať vesmírnemu výskumu a kozmickému inžinierstvu spolu so špičkovými odborníkmi.

SPACE::TALK

Pravidelný meetup záujemcov o vesmírny výskum a inžinierstvo

Jedinečná interaktívna prednáška rozšíri tvoje chápanie vesmíru. Prednášajú najlepší slovenskí odborníci v danej oblasti. Dozvieš sa tiež aktuálne novinky a máme priestor aj na networking. Vyhraď si prvý štvrtok v mesiaci pre SPACE::TALK.

Dozvedieť sa viac

SPACE::PROJECT

Súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl

Ukáž, čo je v tebe, a získaj platenú stáž vďaka výnimočnému projektu. Navrhni originálny projekt pre lepšie porozumenie vesmíru a získaj mesačnú platenú stáž v SPACE::LAB-e a možnosť zažiť 2 noci na Observatóriu na Lomnickom štíte.

Dozvedieť sa viac

SPACE::LAB SUMMER SCHOOL

Trojdňová letná škola pre výhercov a účastníkov súťaže SPACE::PROJECT. Počas školy ťa čaká séria prednášok a praktických hands-on sessions.
Témou SPACE::LAB summer school 2020 bude: Develop your own Virtual Observatory.

Dozvedieť sa viac

Čo sa deje v SPACE::LABE

BepiColombo pri Venuši

close
BepiColombo pri Venuši

Vesmírna sonda BepiColombo, ktorá od roku 2018 putuje k Merkúru, sa dnes priblížila k Venuši na vzdialenosť 10 720 kilometrov. Vďaka vedcom zo Slovenskej akadémie vied bude možné tento blízky prelet využiť na skúmanie vlastností iónov v jej hornej atmosfére.

Európsko-japonská vesmírna sonda BepiColombo, ktorá v roku 2025 dosiahne orbitu Merkúra, transportuje viacero vedeckých zariadení. Tie budú počas najbližších štyroch dní aktivované. Medzi nimi je aj iónový hmotnostný spektrometer SERENA/PICAM (Planetary Ion CAMera), ku konštrukcii ktorého prispeli aj vedci z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a bratislavskej technologickej firmy Q-Products.

„Úlohou prístroja PICAM je registrovať distribúciu iónov, čiže ich chemické zloženie, energiu a smer, z ktorého prilietajú. Na rozdiel od našej Zeme, ktorú pred slnečným vetrom chráni jej magnetické pole, Venuša vlastné magnetické pole nemá. Jej magnetosféra je iba indukovaná magnetickým poľom Slnka a jej horná atmosféra významne reaguje s nabitými časticami slnečného vetra. Prelet sondy týmto zložitým fyzikálnym prostredím určite prinesie množstvo cenných poznatkov o tejto našej susednej planéte,“ uviedol Ján Baláž z ÚEF SAV,  ktorý sa na konštrukcii sondy priamo podieľal.

Pre samotný ústav je toto v poradí už dvadsiata prvá aktívna vesmírna misia, ku ktorej prispel vývojom a konštrukciou vedeckej prístrojovej techniky. „Okrem toho pracujeme aj na vybudovaní globálnej siete detektorov na monitorovanie airglow žiarenia, podieľame sa na analýze dát z experimentu na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS a pracujeme aj na rozvoji fyzikálnych modelov správania sa kozmického žiarenia v magnetosfére Zeme a heliosfére. Realizujeme tiež merania  sekundárneho kozmického žiarenia na Lomnickom štíte,“ dopĺňa vedúci oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV Pavol Bobík.

Záujem o Venušu významne vzrástol v septembri tohto roka, keď rádioteleskopy v čilskej Atacame a na Havaji detegovali v atmosfére Venuše fosfán, ktorý na Zemi vzniká výhradne biogénnou činnosťou. Doposiaľ bola Venuša pre vysoké teploty, tlak a toxickú atmosféru považovaná za úplne nehostinnú pre život nášho typu. Prítomnosť fosfánu evokuje hypotézu o možnom mikrobiálnom živote vo vyšších vrstvách atmosféry.

Zdroj: Aktuality SAV

V médiách: Teraz, Quark, Aktuality, Pravda, HN, CVTI

Spolupráca s ESA je kľúčová

close
Spolupráca s ESA je kľúčová

Spolupráca s ESA je pre nás kľúčová.
Uvedomili sme si to už pred viac ako 20 rokmi, keď sme začali pracovať na prístrojoch vesmírnych misií ESA - Double Star a Rosetta. Od roku 2015 sa naša spolupráca s ESA výrazne zintenzívnila vďaka piatim projektom programu PECS, ktoré sa nám podarilo získať.
Teraz sa naša spolupráca môže dostať na ďalší level . Vláda SR vyjadrila záujem stať sa tzv. ESA Associate Member, čo môže priniesť pre nás nie len ďalšie projekty, ale aj pevnejšie partnerstvá a všeobecný rozvoj.

Tlačová správa o tomto rozhodnutí - TASRSPACE::LAB summer school 2020

close
SPACE::LAB summer school 2020

Namiesto letného oddychu vzdelávanie. To uprednostnili mladí ľudia, ktorí chcú rozšíriť svoj priestor na nekonečný vesmír a zaujíma ich vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo. Využili možnosť, ktorú im ponúklo oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach v rámci projektu SPACE::LAB a prihlásili sa do letnej školy. Tohtoročná Summer school sa začala 24. augusta.

V priestoroch oddelenia na Bulharskej ulici ju otvoril RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., hlavný koordinátor projektu. Inovatívny vzdelávací projekt podporuje Európska vesmírna agentúra (ESA) prostredníctvom Plánu pre európske spolupracujúce štáty (PECS), ktorý je financovaný vládou SR. Nosnou témou letnej školy 2020 je „Develop your own virtual observatory“. „Dáta sú v súčasnosti jednou z najvzácnejších komodít. Špeciálne to platí o astronomických dátach, pretože zachytávajú javy, ktoré sa už nikdy nemusia zopakovať. Jedným z aktuálnych problémov však je, ako spracovať, uskladniť a prezentovať už namerané dáta, ktoré sú vďaka automatickým teleskopom získavané v gigabajtových objemoch. Cieľom našej letnej školy je naučiť sa používať moderné IT prístupy na zbieranie a ukladanie dát s využitím Python microservices, ich automatické spracovanie pomocou Machine Learning techník, ako aj ich prezentovanie cez webovú aplikáciu. Vďaka osvojeniu si kompletného end-to-end riešenia si tak účastníci budú môcť vyvinúť vlastné virtuálne observatórium,“ zdôvodnil výber témy i cieľ vzdelávania záujemcov o vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo astrofyzik Šimon Mackovjak, čerstvý držiteľ Ceny SAV za popularizáciu vedy.

Organizátorom spôsobovali vrásky na čele denne sa meniace čísla výskytu nakazených koronavírusom a obávali sa, že na poslednú chvíľu budú rušiť prednášky, tak ako sa im to stalo pri prvom SPACE HACKATHON-e. Ten museli z apríla preložiť na polovicu novembra. Epidemiologická situácia je nakoniec vhodná na usporiadanie už druhého ročníka letnej školy a tak si takmer dve desiatky študentov univerzít a mladých pracovníkov v IT sektore môžu osvojovať nové znalosti. Polovica z nich je v Košiciach opakovane, zúčastnili sa už na prvom ročníku summer school na tému „Machine learning and Space data”, ktorú vlani akademici pripravili v spolupráci s IT spoločnosťou GlobalLogic. Počas troch dní im lektori prednášajú napr. o virtuálnom observatóriu ako nevyhnutnej súčasti výskumu vesmíru, o prehľade technologických riešení a prečo používať Python, zbieraní dát a ich organizácii, spracovaní a vizualizácii, o Machine learning ako efektívnom nástroji pri spracovaní dát, prezentácii dát cez webovú aplikáciu: back-end i front-end. Taktiež budú pracovať na vlastnom projekte.

Katarína Čižmáriková - Aktuality SAV

Rozhovor o SPACE::LABe

close
Rozhovor o SPACE::LABe

„Máme vyše polstoročnú tradíciu vesmírneho výskumu a inžinierstva. Ale všeobecné povedomie o týchto aktivitách, najmä medzi mladou generáciou, je na veľmi nízkej úrovni,“ zhodnotil situáciu poldruha roka po nástupe do zamestnania na Oddelení kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach astrofyzik RNDr. Šimon Mackovjak, PhD. Prišiel s nápadom, ako to zmeniť, vypracoval a rozbehol projekt SPACE::LAB. Úspešne. V júni si v Smoleniciach zaň prevzal Cenu SAV za popularizáciu vedy ... 

Celý rozhovor v aktualitách SAV.Sme súčasťou misie JUICE

close
Sme súčasťou misie JUICE

Plnohodnotne prispievame k príprave vesmírnej misie Európskej vesmírnej agentúry (ESA) - misie JUICE. Na rozdiel od predošlých misií, kde sme poskytli svoje know-how a kvalifikovanú prácu, teraz cez integračný proces PECS prispievame aj finančne.

JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), čiže prieskumník Jupiterových ľadových mesiacov je názov pripravovanej vesmírnej misie európskej kozmickej agentúry ESA, zameranej na podrobný prieskum najväčšej planéty slnečnej sústavy Jupitera a jeho troch „ľadových“ mesiacov Európa, Kallisto a Ganymedes. Z nich najmä Európa fascinuje vedcov, keďže pod jej súvislou ľadovou pokrývkou sa nachádza obrovský oceán teplej tekutej vody, v ktorom by sa mohol nachádzať život. K príprave tejto prestížnej misie prispieva aj košický Ústav experimentálnej fyziky SAV.

Štart misie s rozpočtom vyše jednej miliardy eur je stanovený na 20. mája 2022 a sonda k Jupiteru doletí v roku 2029, kde sa na dva roky stane obežnicou tejto planéty, pritom súčasťou jej orbity budú aj blízke prelety okolo spomenutých troch mesiacov. Záver misie bude patriť podrobnému prieskumu mesiaca Ganymedes. Za týmto účelom sa sonda JUICE zachytí na orbite okolo tohto najväčšieho mesiaca slnečnej sústavy.

Ústav experimentálnej fyziky SAV získal špecializovaný grant v oblasti budovanie letového hardvéru sondy JUICE v rámci prístupového procesu PECS Slovenska k agentúre ESA. „Na rozdiel od predošlých misií ESA, Double Star, Rosetta a BepiColombo, kde sme poskytli iba naše know-how a kvalifikovanú prácu, teraz Slovensko cez integračný proces PECS prispieva aj finančne, najmä nákupom drahých kozmických komponentov. Týmto sa už ozaj stávame plnohodnotnými prispievateľmi k vesmírnej misii ESA,“ hovorí vedecký pracovník ÚEF SAV Ján Baláž, zodpovedný riešiteľ projektu PECS s názvom „Slovak contribution to ESA-JUICE mission: Development of Anti-Coincidence Module ACM for Particle Environment Package PEP.“ Objektom vývoja je teda tzv. anti-koincidenčný detektor ACM, ktorý je súčasťou vedeckého časticového komplexu PEP a jeho úlohou je zabezpečovať efektívnu detekciu plazmových častíc na pozadí silného žiarenia z radiačných pásov Jupitera. „Táto obria planéta má totiž veľmi silné magnetické pole, ktoré do tzv. Van Allenových radiačných pásov zachytáva množstvo nabitých energetických častíc. Z nich najmä vysoko energetické elektróny sú schopné prenikať aj cez tieniaci plášť vesmírnej sondy a vyvolávať v citlivých prístrojoch falošné detekcie. A práve na odlíšenie týchto prenikavých častíc od regulárnej skúmanej plazmy sa zameriava náš anti-koincidenčný detektor ACM,“ dodal Ján Baláž. Do ESA už boli dodané dva prototypy ACM, v súčasnosti v laboratóriách ÚEF prebiehajú fyzikálne kalibrácie a termo-vákuové kvalifikačné testy už posledného, letového modelu ACM, ktorý k Jupiteru aj reálne poletí.  

Slovensko je v prístupovom procese PECS k európskej kozmickej agentúre ESA od roku 2015, v súčasnosti sa rozhoduje o spôsobe ďalšieho pokračovania spolupráce s ESA, než sa Slovensko stane jej plnoprávnym členom. V integrácii k ESA bohužiaľ zaostávame, väčšina krajín Európskej únie vrátane našich susedov Česka, Poľska, Rakúska a Maďarska už riadnymi členmi sú.

Košický Ústav experimentálnej fyziky SAV sa od svojho vzniku v roku 1969 podieľal na desiatkach vesmírnych misií viacerých kozmických agentúr a systematicky prispieva k svetovému vesmírnemu výskumu. Aj vďaka nemu veda vie viac o magnetosfére, čiže ochrannom magnetickom plášti našej Zeme, s jeho prispením sa uskutočnilo historicky prvé pristátie sondy Rosetta na kométe, v súčasnosti s jeho prispením letí vesmírna sonda BepiColombo k planéte Merkúr.

Ohlasy v médiách: Teraz, SME, Dobré noviny, ...

Cena SAV pre SPACE::LAB

close
Cena SAV pre SPACE::LAB

Našou prioritnou úlohou je vedecký výskum. Uvedomujeme si však, že je veľmi dôležité o tomto výskume hovoriť aj verejnosti. Preto vznikla iniciatíva SPACE::LAB. Šimon Mackovjak získal za prácu v tejto oblasti "Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy".

Slovenská akadémia vied každoročne oceňuje špičkových vedcov inštitúcie. Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov. Tohtoročné udeľovanie sa konalo 23. júna v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

Viac info na stránke SAV.
 

SPACE::LAB summer school 2020

close
SPACE::LAB summer school 2020

Dátum: 24. - 26. 8. 2020

Miesto: SPACE::LAB - Bulharská 4, 040 01 Košice

Téma: Develop your own Virtual Observatory

Za tri dni sa naučíš viac ako za celý mesiac. Počas leta si treba oddýchnuť, ak však prídeš na letnú školu, môžeš rozšíriť svoje porozumenie vesmíru za veľmi krátky a intenzívny čas. Čakajú ťa kvalitné prednášky, hands-on sessions a zábava s ľuďmi, ktorých zaujíma presne to isté, čo aj teba.

Bližšie informácie: registrácia, program, lektori, praktické detaily.

Víťazi SPACE::PROJECT 2020

close
Víťazi SPACE::PROJECT 2020

Predstavujeme víťazov súťaže SPACE::PROJECT 2020: 

 Matej Varga - Štúdium kozmického počasia pomocou metód strojového učenia
 Martin Harman - Automatická detekcia aktívnych oblastí na Slnku
 Patrik Jakab - Kozmické žiarenie v magnetosfére Zeme

Víťazom blahoželáme  a tešíme sa na ich letné stáže u nás v labe.  

Video záznamy na YouTube

close
Video záznamy na YouTube

Podľa pôvodného plánu dnes mal byť SPACE::TALK . No kvôli aktuálnej situácii, najbližší meetup SPACE::TALK plánujeme až na september (3. 9. 2020)...

Rozmýšľali sme nad online meetupmi formou webinára, no po diskusii so speakrami sme sa rozhodli plánované meetupy preložiť na jaseň. Osobné stretnutia a živá diskusia sú totiž ich veľmi dôležitou súčasťou. Stále je však možnosť pozrieť si samotné talky z predchadzajúcich SPACE::TALK-ov na našom YouTube.

Zmena termínov

close
Zmena termínov

Kvôli aktuálnej situácii s ochorením COVID-19, presúvame naše aktivity pre verejnosť z apríla na november.
>> SPACE::TALK - Je možné spojiť SPACE & IT na Slovensku?
>> 1. SPACE HACKATHON v Košiciach - ActInSpace - AIS2020
O presných nových termínoch budeme včas informovať.

Košice sú súčasťou svetového kozmického výskumu

close
Košice sú súčasťou svetového kozmického výskumu

Reportáž o našich aktuálnych kozmických projektoch na RTVS :2. Na príprave reportáže sa podieľal a hosťom v štúdiu bol Ján Baláž.

👉 YouTube

👉 Archív RTVS


Februárový SPACE:TALK o fyzike „padajúcich hviezd“

close
Februárový SPACE:TALK o fyzike „padajúcich hviezd“

Inovatívny vzdelávací projekt SPACE::LAB, ktorý vypracoval tím Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach pod vedením RNDr. Šimona Mackovjaka, PhD. s cieľom zapojiť mladú generáciu do vesmírneho výskumu a kozmického inžinierstva, tak ako každý prvý štvrtok v mesiaci, aj vo februári pokračoval ďalším z radu pravidelných meetupov SPACE::TALK. O fyzike „padajúcich hviezd“ prišiel do Košíc porozprávať doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., vedecký pracovník a prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Viac sa môžete dočítať v Aktualitách SAV

1st SPACE HACKATHON in Košice

close
1st SPACE HACKATHON in Košice

ActInSpace je medzinárodný hackathon, ktorý sa po prvý krát bude konať aj na Slovensku.

Rezervuj si termín 24. - 25. 4. 2020, príď do Košíc a príjmi výzvu od najlepších vesmírnych spoločností. Tvoj tím bude mať 24 hodín na prípravu riešenia s potenciálom súťažiť na medzinárodnom finále vo Francúzsku.

Študenti, programátori, podnikatelia, vedci, inžinieri, technológovia, dizajnéri pripojte sa k nám na medzinárodnom hackathone ActInSpace 2020!

Viac info - pre Slovensko: https://actinspace.org/country/slovakia

Viac info - pre svet: https://actinspace.org/


Ján Baláž nominovaný na "Košičan roka 2019"

close
Ján Baláž nominovaný na "Košičan roka 2019"

Náš kolega Ján Baláž patrí medzi 10 nominovaných osobností na ocenenie Košičan roka 2019.

Ak chceš, aby postúpil do 2. kola, pošli mu svoj hlas na  www.kosicanroka.sk.


Kozmický konštruktér Ján Baláž už od roku 1986 pracuje v košickom Ústave experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, kde sa zaoberá vývojom vedeckej prístrojovej techniky pre vesmírne sondy a satelity. V roku 2019 ho Medzinárodná astronautická akadémia IAA zvolila za svojho člena korešpondenta v sekcii inžinierskych vied. Do akadémie ho uviedli v októbri na slávnostnom galavečere vo Washingtone DC.

Ján Baláž vyštudoval elektrotechniku na Technickej univerzite v Košiciach, kde obhájil aj svoju dizertačnú prácu. Vždy ho však viac ako len práca s informáciou lákalo praktické konštruovanie experimentálnej techniky a riešenie súvisiacich technických problémov. So zahraničnými pracoviskami spolupracoval na príprave 13 vesmírnych vedeckých misií, no v našej krajine ho do povedomia najviac dostalo zostrojenie sondy Rosetta, ktorá ako prvá v histórii pristála na kométe.  V súčasnosti „práca jeho rúk“ už letí k planéte Merkúr na palube sondy BepiColombo, ďalšia čoskoro poletí k mesiacom Jupitera na palube sondy JUICE.

Ako vášnivý popularizátor vedy si čaro vesmíru nenecháva len pre seba. Často vysvetľuje laikom, no tiež deťom, prečo by ľudia mali spoznávať aj iné planéty. 

TV KOŠICE:DNES: Predstavujeme nominantov            Hlasovanie

Nový ročník SPACE::PROJECT

close
Nový ročník SPACE::PROJECT

Spustili sme nový ročník súťaže SPACE::PROJECT. SPACE::PROJECT je súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl. Navrhni originálny projekt pre lepšie porozumenie vesmíru a získaj platenú stáž v priestore SPACE::LAB a 2 noci na Observatóriu na Lomnickom štíte.

Všetky info nájdeš na našom WEBE

PF 2020

close
PF 2020

Prajeme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a nové objavy v roku 2020.

KOLOS 2019

close
KOLOS 2019

Zučastnili sme sa na pravidelnej konferencie KOLOS, ktorú organizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Šimon Mackovjak na nej prezentoval program na pozorovanie airglowu, ktorý rozvýjame na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle od roku 2018.

Viac o konferencii KOLOS.

Prečo to neskúsiť cez vesmír?

close
Prečo to neskúsiť cez vesmír?

Rozhovor s Jánom Balážom v aktuálnom vydaní Forbes NEXT

"Musíme si kriticky priznať, že renomé krajiny vyspelej v kozmických technológiách vo svete zatiaľ nemáme. Ak ho raz chceme mať, je potrebné spoločnosť v tomto smere zmobilizovať, čo si vyžaduje cielenú podporu z najvyšších miest, nemalé prostriedky a trpezlivú dlhoročnú prácu, vrátane výchovy v školskom systéme... " 

Čítajte viac o vesmírnom biznise v špecialnom vydaní Forbes NEXT.

Ján Baláž členom Medzinárodnej astronautickej akadémie

close
Ján Baláž členom Medzinárodnej astronautickej akadémie

Ing. Jána Baláža, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach zvolila Medzinárodná astronautická akadémia (International Academy of Astronautics) za svojho člena korešpondenta v sekcii inžinierskych vied.

Do akadémie ho uviedli 20. októbra 2019 na slávnostnom galavečere vo Washingtone DC (USA). Tohoročný Deň akadémie a následný galavečer mali v roku 50. výročia pristátia človeka na Mesiaci mimoriadne slávnostnú atmosféru. Zúčastnil sa na ňom totiž aj dlhoročný čestný člen akadémie Buzz Aldrin, astronaut misie Apollo 11, ktorý spoločne s Neilom Armstrongom urobili prvé kroky na Mesiaci 20. júla 1969. Ďalším významným účastníkom večera a protagonistom kozmického internacionalizmu bol aj astronaut NASA Thomas Stafford, ktorý si 17. júla 1975 podal ruku s ruským kozmonautom Alexejom Leonovom pri spojení kozmických lodí v rámci programu Sojuz – Apollo. Alexejovi Leonovovi, čestnému členovi IAA, ktorý zosnul 11.októbra 2019 vo veku 85 rokov, vzdala akadémia poslednú česť minútou ticha.

„Zvolenie za člena akadémie nepovažujem iba za osobný úspech, ale najmä za úspech môjho pracoviska, Ústavu experimentálnej fyziky SAV, ktorý sa kozmickému výskumu a inžinierstvu úspešne venuje už 50 rokov od svojho vzniku v roku 1969,“ hovorí Ján Baláž, novozvolený člen IAA. „V čase, keď Neil Armstrong a Buzz Aldrin kráčali po mesačnom povrchu, existoval náš ústav len niekoľko mesiacov, avšak prakticky okamžite sa zapojil do ruského programu medzinárodných kozmických letov Interkozmos. Po neskoršom uvoľnení politických obmedzení sme sa už mohli zapájať do vesmírnych misií aj ďalších kozmických agentúr, najmä európskej ESA i čínskej CNSA. Na vesmírnych misiách sa ÚEF SAV zúčastňuje prakticky nepretržite, práca našich rúk lieta vo vesmíre aj miliardu kilometrov ďaleko od Zeme. Kým jedna vesmírna misia dožíva, ako nedávna Rosetta alebo Radioastron, ďalšia je už na ceste k svojmu cieľu ako napríklad BepiColombo k Merkúru. V našom laboratóriu oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV sa pripravujeme na ďalšie, aktuálne na misiu JUICE k mesiacom planéty Jupiter a na mesačnú misiu Luna-Globe,“ povedal o najbližších zámeroch Ján Baláž, ktorý sa doposiaľ podieľal na trinástich už realizovaných vesmírnych misiách.

Medzinárodnú astronautickú akadémiu (International Academy of Astronautics) založil v Štokholme v roku 1960 významný astronautický priekopník Theodore von Kármán. IAA združuje popredných svetových odborníkov v štyroch astronautických disciplínach: základnom výskume, kozmickom inžinierstve, kozmickej biomedicíne a v spoločenských vedách. Za svoje ciele si kladie zabezpečovať vysoký štandard a uznanie úspechu svojich členov, skúmať a viesť diskusiu o aktuálnych problémoch vo vesmírnom výskume a technológiách a v spolupráci s národnými vedeckými a inžinierskymi inštitúciami poskytovať usmernenia pri mierovom využití a výskume vesmíru.

Medzinárodná astronautická akadémia má celosvetovo  1 200 členov v 65 krajinách (v tohtoročnom zozname sú len dvaja Slováci – endokrinológ MUDr. Ladislav Macho, DrSc., predseda SAV v rokoch 1990-92, a Ján Baláž). Hlavným princípom IAA je široký internacionalizmus, úzka spolupráca s národnými akadémiami s cieľom rozvíjať ducha spolupráce a pokroku, ktorý presahuje národné hranice, kultúry a inštitúcie.

Celá tlačová správa

Európska noc výskumníkov 2019

close
Európska noc výskumníkov 2019

Zapojili sme sa do Noci výskumníkov, ktorá sa konala už tradične posledný septembrový piatok.

Okrem nášho stánku ste mohli nájsť v nákupnom centre Atrium Optima v Košiciach aj stánky kolegov z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Viac v článku.

ML-Helio

close
ML-Helio

Šimon Mackovjak je tento týždeň na konferencii "Machine Learning in Heliophysics" (Amsterdam, Holandsko). ML-Helio je prvá konferencia, ktorá spojila 170 astrofyzikov využívajúcich Machine Learning (ML), aby lepšie pochopili Slnku, kozmickému počasiu, magnetosfére, ionosfére … heliofyzike.

Účasť na medzinárodných konferenciách je neoddeliteľnou súčasťou práce každého vedca. Toľko nových informácií, know-how a kontaktov za krátky čas sa nedá získať inak. Tu je aspoň malá ukážka získaných zdrojov: 

Books: Machine Learning Techniques for Space WeatherStatistics, || Data Mining, and Machine Learning in Astronomy || HelioML


Tutorials & resources: Data science links and resources || Data Visualization & Statistics in the Geosciences || Prediction of sunspot numbers || Segmentation of coronal holes 


Python libraries developed for space data applications: AstroML || SunPy || SpacePy || AstroNN || Dask


Opportunities for students: PyHC - Python in Heliphysics Comunity || FDL - Frontier Development Lab || Google Summer of Code

Víťazi SPACE::PROJECT na LSO

close
Víťazi SPACE::PROJECT na LSO

Víťazi súťaže SPACE::PROJECT absolvovali 2 noci na Observatóriu na Lomnickom štíte (LSO). Táto exkurzia bola súčasťou ich výhry v súťaži SPACE::PROJECT. Počas exkurzie mohli spoznať výskum kozmického žiarenia pomocou neutónového monitora a detektora SEVAN, ktoré prevádzkuje Ústav experimentálnej fyziky SAV. Tiež sa mohli oboznámiť s výskumom slnečnej koróny pomocou koronografu, ktorý prevádzkuje Astronomický ústav SAV. Veľmi zaujímavá bola aj návšteva meteorologickej stanice, ktorú prevádzkuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Na ceste k riešeniu záhady najenergetickejších častíc vo vesmíre

close
Na ceste k riešeniu záhady najenergetickejších častíc vo vesmíre

Nočná obloha svieti. Samotná atmosféra, jej horná časť, svieti slabým svetlom, ktoré ľudské oko pri pohľade na oblohu nezachytí. Molekuly kyslíka, ktoré počas dňa rozdelilo ultrafialové žiarenie slnka na atómy kyslíka sa počas nocí opätovne spájajú. Pri ich spojení do O2 molekuly sa vyžiari fotón. Takto vytvorené svetlo nesie pomenovanie airglow.

Airglow žiarenie je približne desiatky miliónov krát slabšie ako denné svetlo. Napriek tomu je prekážkou pri sledovaní zaujímavého fyzikálneho javu, časticových spŕšok tvorených kozmickým žiarením s ultra vysokou energiou (UHECR častice z Ultra High Energy Cosmic Rays). Pôvod UHECR častíc je nevyriešenou záhadou astrofyziky už takmer 60 rokov. Viac než 300 výskumníkov zo 16 krajín pracuje na príprave experimentu pomenovaného Observatórium extrémneho vesmíru, v skratke EUSO (Extreme Universe Space Observatory), ktorý by mal z vesmíru pozorovať svetelné stopy časticový spŕšok tvorených UHECR žiarením a rozriešiť túto záhadu. Na experimente pracuje aj Ústav Experimentálnej Fyziky SAV a Technická Univerzita v Košiciach. Dôležitou súčasťou príprav tohto experimentu je mapovanie airglow žiarenia. Toto svetlo je najväčšou prekážkou pri sledovaní časticových spŕšok v atmosfére. Ešte pred štartom hlavného EUSO experimentu, prebieha séria prípravných experimentov. Dvojica z nich, zameraná hlavne na sledovanie airglow žiarenia štartovala v posledných dňoch.

Najskôr 22. augusta odštartovala z Bajkonuru kozmická loď Sojuz MS-14. Po prvý krát po 33 rokoch bez posádky. Štart otestoval jej fungovanie s novším raketovým nosičom Sojuz-2.1a. Súčasťou jej nákladu, ktorý viezla k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS je aj Mini-EUSO experiment. Ten bude umiestnený na ISS v module Zvezda v okne smerujúcom na Zem. Odtiaľ bude pozorovať atmosféru na nočnej strane Zeme a monitorovať airglow žiarenie, hmotu zloženú z podivných kvarkov a ďalšie atmosférické javy.

Večer 31. augusta, deväť tisíc kilometrov od Bajkonuru v Timminse v Kanade sa od zeme odlepil balón francúzskej vesmírnej agentúry CNES. Odštartoval na stratosférickú misiu Strato Science 2019 nesúc vo svojej gondole sériu vedeckých experimentov. Z boku bol na gondole pripojený HiDRON, klzák s rozpätím krídel 3,4 metra, určený na lety vo veľkých výškach. Ten vyvíja kanadský startup Stratodynamics ako pokročilú manévrovateľnú alternatívu k stratosférickým balónom.

Balón CNES gondolu s HiDRONom vyniesol do výšky 34 kilometrov. Tam sa HiDRON oddelil a začal svoj samostatný let, misiu nazvanú HiDRON Airglow. Túto misiu realizoval pre Ústav Experimentálnej Fyziky SAV v Košiciach. Detektor AMON (Airglow MONitor) pozoroval z paluby HiDRONu airglow žiarenie. AMON detektor je pôvodne detektorom pozemnej meracej siete AMON-net, ktorú postupne vyvíja a buduje ÚEF SAV. Jeden AMON monitoruje nočnú oblohu v Mexiku, ďalší na Kanárskych ostrovoch, jeden v Nemecku a jeden v Kolonici. Na ÚEF SAV teraz pripravujú jeho verziu prispôsobenú kozmickým podmienkam. V rámci jej testovania prebehol aj let v Timminse.

HiDRON po svojom uvoľnení z gondoly balónu voľným pádom zrýchlil na takmer 900 km/h a preťaženie na jeho palube dosiahlo hodnotu 12g. Potom let vyrovnal, výrazne spomalil a pokračoval v kĺzavom lete. Štart UAS dronu z takej výšky je pravdepodobne svetovým výškovým rekordom. Let skončil úspešný pristátim po približne 4 hodinách od oddelenia sa od balónu.

AMON na palube HiDRON klzáku fungoval správne a zaznamenával intenzitu svetelného žiarenia a sériu telemetrických údajov. Zniesol tak podmienky vo výške 34 kilometrov, kde napríklad teplota klesá k hodnote -60 stupňov Celzia. Tím z ÚEF SAV potrebuje aby tieto podmienky dokázal znášať dlhodobo. V roku 2022 poletí séria AMON detektorov s EUSO detektorom na stratosférickom balóne NASA (misia EUSO-SPB2) a jeho let vo výške 35 km a let potrvá 100 dní.

Výsledkom meraní týchto misií a pozemnej siete AMON-net bude časová mapa tvorby airglow žiarenia, ktorá ukáže koľko svetla produkuje horná vrstva atmosféry na rôznych miestach v rôznych časoch.


Linky:

Reportáž v TV Markíza

Kozmonautix


SPACE::LAB summer school 2019

close
SPACE::LAB summer school 2019

V Košiciach prepájame umelú inteligenciu a vesmírny výskum.

V dňoch 26. - 28. augusta 2019 prebieha SPACE::LAB summer school na tému “Machine learning and Space data”. Cieľom letnej školy je prepojenie najmodernejších IT technológií a vesmírneho výskumu. Organizátormi sú Oddelenie kozmickej fyziky, ÚEF SAV a IT spoločnosť GlobalLogic. Letná škola je podporovaná  Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).


RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., hlavný koordinátor projektu SPACE::LAB, povedal: „Využitie umelej inteligencie je trend, ktorý je potrebné zachytiť aj vo vesmírnom výskume. Preto sme chceli prepojiť mladých ľudí z vedeckej a IT sféry a spoločne pracovať na téme, v ktorej majú tieto sféry dokonalý prienik. Letná škola je prvým krokom v tejto spolupráci.”

 

Medzi 20 účastníkov letnej školy patria mladí IT vývojári a vysokoškolskí študenti prírodných a technických smerov z celého Slovenska, ale aj zahraničia. Počas troch dní sa naučia základy techník strojového učenia a budú ich aplikovať na predpovedanie indexov kozmického počasia, alebo na automatickú klasifikáciu aktívnych oblastí na Slnku. Tieto témy vesmírneho výskumu sú veľmi aktuálne z dôvodu čoraz väčšej závislosti ľudí na satelitných technológiách, ktorých spoľahlivosť je bezprostredne ovplyvňovaná slnečnou aktivitou.   

 

RNDr. Stanislav Hrivňák, PhD. a Ing. Ondrej Palkoci z IT spoločnosti GlobalLogic, ktorí sú lektormi na letnej škole, sa zhodli: ,,K dispozícii máme obrovské množstvo dát z vesmírnych misií a z pozemných observatórií. To je ideálny predpoklad na aplikáciu techník strojového učenia, ktoré bežne používame napríklad aj v medicínskych projektoch. Algoritmy sú rovnaké, rozdiel je iba v dátach.”

International Cosmic Ray Conference 2019

close
International Cosmic Ray Conference 2019

Tieto dva týždne prebieha najväčšia konferencia venovaná kozmickému žiareniu - ICRC 2019 (International Cosmic Ray Conference) v Madison, Wisconsin, USA.

Nezúčastnili sme sa jej tento krát osobne, ale priamo sme spolupracovali na nasledujúcich príspevkoch:

👉 POEMMA: Probe Of Extreme Multi-Messenger Astrophysics
👉 nuSpaceSim: A Comprehensive Neutrino Simulation Package for Space-based & Suborbital Experiments

👉 Machine Learning Approach for Air Shower Recognition in EUSO-SPB Data

👉 EUSO-TA ground based fluorescence detector: analysis of the detected events

Oslavujeme 50 rokov od pristátia na Mesiaci

close
Oslavujeme 50 rokov od pristátia na Mesiaci

Počas týždňa osláv 50 výročia pristátia na Mesiaci sa náš kolega Ján Baláž zúčastnil diskusie “Skusime to cez mesiac” v kine Úsmev, ktorá bola súčasťou slovenskej premiery filmu Apollo 11. 

Celá diskusia: https://www.facebook.com/USAandSlovakia/videos/2361421990765657/?hc_location=ufi

Apollo 11 movie: https://www.apollo11movie.com/home/

50-te výročie: https://www.nasa.gov/specials/apollo50th/index.html

Slovak Space Tech Day

close
Slovak Space Tech Day

Zúčastnili sme sa Slovak Space Tech Day v Košiciach. 

Na Slovensku postupne rastie záujem o vesmír. A to je výborné!

V dvoch diskusných paneloch sme rozprávali na témy: 

1) Sharing R&D Success-stories (Ján Baláž)
2) The Future of the Slovak Space (Šimon Mackovjak)

Zdroj foto a viac info na stránke SARIO: https://www.sario.sk/sk/novinky/sario-na-slovak-space-tech-day

SPACE::LAB summer school

close
SPACE::LAB summer school

Spustili sme registráciu na SPACE::LAB summer school. 

Téma: Machine learning and Space data

Dátum: 26. - 28. 8. 2019

Miesto: SPACE::LAB - Bulharská 4, 040 01 Košice

Registrácia:

Registrácia je potrebná do 31. 7. 2019 zaslaním e-mailu na space-lab@saske.sk kde vyjadríš, že spĺňaš požadované kritéria, krátko napíšeš motiváciu, prečo sa chceš zúčastniť letnej školy, a že súhlasíš so spracovaním svojich údajov pre účely letnej školy. Registrácia na letnú školu je záväzná. 

Celkový počet voľných miest je 16, preto svoju registráciu neodkladaj. Vybraní účastníci budú následne informovaní o ich prijatí na letnú školu.


Kritéria pre uchádzačov:

- Seriózny záujem o ML alebo Space data

- Znalosť objektovo orientovaného programovacieho jazyka - na úrovni používateľa aspoň 1 rok - počas letnej školy sa bude používať iba jazyk Python

- Znalosť anglického jazyka - text prezentácii a zdroje pre samoštúdium budú v AJ

- Možnosť zúčastniť sa celej letnej školy s vlastným notebookom

Viac info programe, lektoroch a cene.


Letná škola je pripravovaná v spolupráci s IT spoločnosťou GlobalLogic.

AMON-ES - stanica na pozorovanie airglowu

close
AMON-ES - stanica na pozorovanie airglowu

Začiatkom júna sme uviedli do prevádzky prvú stanicu na pozorovanie airglowu na Slovensku - AMON-ES (Airglow MONitor - Extended Station).

Je umiestnená na výbornom mieste, kde žiarenie hornej atmosféry Zeme (tzv. airglow) nie je rušené umelým svetelným značistením. Takýmto miestom je Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, ktoré má na starosti Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v Poloniny Dark-Sky Park Slovakia.

Prvé zariadenia už produkujú veľmi cenné dáta. Ďalšie, ešte budeme postupne pridávať. Celá táto iniciatíva je súčasťou projektu AMON-net, ktorý patrí medzi naše najdôležitejšie projekty.

Víťazi súťaže SPACE::PROJECT

close
Víťazi súťaže SPACE::PROJECT

Minulý týždeň na SPACE::TALKu sme vyhlásili víťazov 🏅🏅🏅🏅súťaže SPACE::PROJECT 🏆.

Blahoželáme a tešíme sa, ako budú počas stáží v SPACE::LABe pracovať Samuel, Martin, Dominika a Eduard na ich projektoch:

👉 Analýza „Upper-atmospheric lightning“ pomocou digitálnych snímačov
👉 Simulácie gravitačne viazaných sústav 
👉 Intenzita kozmického žiarenia v okolí Marsu a jej účinky na ľudskú posádku vesmírnych misií 
👉 Skúmanie miery korelácie výskytu konkrétnych diagnóz hospitalizácie voči parametrom kozmického počasia

Poďte s NASA do ionosféry !

close
Poďte s NASA do ionosféry !

Pozrite si animované video NASA / GSFC (Goddard Space Flight Center), ktoré ionosféru vysvetľujú ako interfejs medzi Zemou a vesmírom. Prípadne aj so slovenskými titulkami

Hornej atmosfére Zeme sa venujeme aj v SPACE::LAB-e. Náš projekt AMON-net je zameraný práve na detekciu ionosférických porúch pomocou monitorovania airglowu. 

Suťaž SPACE::PROJECT končí 15. 5. 2019

close
Suťaž SPACE::PROJECT končí 15. 5. 2019

Suťaž SPACE::PROJECT končí už o pár dní - 15. 5. 2019. SPACE::PROJECT je súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl. Navrhni originálny projekt pre lepšie porozumenie vesmíru a získaj platenú stáž v priestore SPACE::LAB a 2 noci na Observatóriu na Lomnickom štíte.

Víťazov budeme informovať e-mailom 31. 5. 2019 a predstavíme ich na SPACE::TALK-u 6. 6. 2019. Stáže budu prebiehať počas leta 2019 v dátume, ktorý si dohodnú víťazi s mentormi.

Všetky info -> http://www.space-lab.sk/space-project


SPACE::TALK #02 už 2. 5. 2019

close
SPACE::TALK #02 už 2. 5. 2019

Prvý májový štvrtok bude patriť téme "Kozmické žiarenie zblízka", ktorú si pripravil astrofyzik a vedúci Oddelenia kozmickej fyziky, ÚEF SAV - RNDr. Pavol Bobík, PhD.

Všetky potrebné informácie nájdete na podstránke SPACE::TALK.

Máme nový vedecký článok

close
Máme nový vedecký článok

Šimon Mackovjak je prvým korešpondujúcim autorom článku, ktorý vyšiel v odbornom časopise Astroparticle Physics.
Článok je o meraniach hlavného teleskopu misie EUSO-Balloon, ktorú pripravila kolaborácia JEM-EUSO. Tieto merania predstavujú dôležitý krok v snahe pozorovať častice kozmického žiarenia s ultra-vysokými energiami, pomocou teleskopu na orbite Zeme. 

Celý článok je dostupný na: https://authors.elsevier.com/c/1YsWJ3Ix5tddtS

Video záznam z prvého meetupu SPACE::TALK #01

close
Video záznam z prvého meetupu SPACE::TALK #01

Video záznam talku, prezentáciu a fotky z prvého meetupu SPACE::TALK #01 už nájdeš na: http://www.space-lab.sk/space-talk

SPACE::TALK  >>>  Predchádzajúce meetupy SPACE::TALK  >>>  Z Košíc na orbitu Zeme a ešte ďalej...

Plagáty na stiahnutie

close
Plagáty na stiahnutie

Plagáty na naše hlavné aktivity si môžeš stiahnuť, vytlačiť, vyvesiť u vás na škole alebo poslať kamarátovi. 

Plagáty sú vo formáte pdf, pripravené pre tlač. Tu sú linky na stiahnutie:

Plagát na SPACE::TALK

Plagát na SPACE::PROJECT


TLAČOVÁ SPRÁVA 5. 4. 2019

close
TLAČOVÁ SPRÁVA 5. 4. 2019

V Košiciach spustili inovatívny vzdelávací projekt o vesmíre


Dňa 4. apríla 2019 bol oficiálne spustený inovatívny vzdelávací projekt SPACE::LAB, ktorý je podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Jeho súčasťou sú prednášky spojené s diskusiou, SPACE::TALK, so špičkovými odborníkmi na vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo. Na otváracej prednáške odznela téma: “Z Košíc na orbitu Zeme a ešte ďalej...” a ako hlavný rečník vystúpil najskúsenejší slovenský kozmický inžinier Ing. Ján Baláž, PhD.


Vo svojej prednáške predstavil bohatú spoluprácu na prestížnych vesmírnych misiách renomovaných vesmírnych agentúr ako je európska ESA, ruská Roskosmos a čínska CNSA. Za konkrétne úspechy považoval Ing. Ján Baláž, PhD., nasledovné: „S Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a jej sondou Rosetta Košičania pristáli na kométe, so sondou BepiColombo letíme k Merkúru a so sondou JUICE poletíme k Jupiteru a jeho ľadovým mesiacom.” Potom nasledovala diskusia s účastníkmi, ktorí sa pýtali na konkrétne otázky súvisiace s kozmických výskumom v Košiciach a samotným projektom SPACE::LAB.


RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., hlavný koordinátor projektu povedal: „SPACE::LAB - je priestor v Košiciach, kde sa môžu odborníci a nadšenci venovať vesmírnemu výskumu a kozmickému inžinierstvu. Projekt je iniciatíva Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Cieľom celého projektu je zaujať mladých ľudí, byť s nimi v kontakte, vzdelávať ich a zapojiť do skutočných vesmírnych projektov.”  

 

Medzi hlavné aktivity SPACE::LAB-u patria pravidelné meetupy SPACE::TALK a súťaž SPACE::PROJECT. Slovensko, ako spolupracujúci štát s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) má viacero možností ako zapojiť mladých ľudí do tohoto perspektívneho sektora. Viac ako 50 ročná tradícia Košického kozmického programu takto inovatívne pokračuje preto, aby sa mohla ešte viac rozvinúť a zaujať nastupujúcu generáciu.

 

 

Detailnejšie informácie o projekte:  


Meetupy SPACE::TALK sú otvorené pre verejnosť a konajú sa vždy v prvý štvrtok v mesiaci. Otváracia prednáška sa konala 4. apríla 2019 na téma: “Z Košíc na orbitu Zeme a ešte ďalej...”  Ako rečník vystúpil najskúsenejší slovenský kozmický inžinier Ing. Ján Baláž, PhD. Najbližší SPACE::TALK bude 2. mája 2019 na tému “Kozmické žiarenie zblízka”. Rečníkom bude vedúci Oddelenia kozmickej fyziky RNDr. Pavol Bobík, PhD.


Do súťaže SPACE::PROJECT sa môžu zapojiť študenti stredných a vysokých škôl do 15. mája 2019. Je potrebné, aby si zvolili jednu z dvoch tematických kategórií - vesmírny výskum alebo kozmické inžinierstvo a pripravili originálny projekt, cez ktorý chcú lepšie porozumieť vesmíru. Výhercovia z každej vekovej a tematickej kategórie získajú platenú stáž v SPACE::LABE, kde budú môcť pracovať pod vedením skúsených mentorov. Sučasťou stáže budú aj a 2 noci na Observatóriu na Lomnickom štíte.


SPACE::LAB je podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) prostredníctvom Plánu pre európske spolupracujúce štáty (PECS), ktorý je financovaný vládou SR. Okrem tohto projektu na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV aktuálne riešia ďalšie dva projekty v rámci programu PECS. Ide o konštrukciu letového hardvéru pre ESA misiu JUICE a o vývoj siete na monitorovanie hornej atmosféry Zeme - AMON-net.


Všetky informácie o projekte sú dostupné na: www.space-lab.sk

Už po štvrtýkrát do vesmíru s ESA...

close
Už po štvrtýkrát do vesmíru s ESA...

Vďaka spolupráci s riadnymi členmi ESA sme mali možnosť prispieť k najprestížnym vesmírnym misiám tejto vesmírnej agentúry. Veľmi úspešná bola naša účasť v európsko-čínskej (ESA+CNSA) misii do magnetosféry Double Star, pre ktorú sme vyvinuli snímkovací detektor energetických neutrálnych atómov NUADU. K misii Rosetta, ktorá ako prvá v histórii pristála na kométe, sme prispeli ku konštrukcii ESS-procesora, ktorý bol kritickým systémom sondy, pretože zabezpečoval komunikáciu medzi Rosettou a pristávacím modulom Philae. Na svojej 7-ročnej púti k planéte Merkúr je sonda BepiColombo a na nej aj s našim prispením planetárna iónová kamera SERENA/PICAM, s výrobou jej mechanických častí nám výdatne pomohla aj slovenská technologická firma Q-Products. A vďaka prístupovému programu PECS Slovenska k ESA, prvýkrát v histórii sa Slovensko oficiálne podieľa na medziplanetárnej misii tejto agentúry - prispievame k misii JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) k Jupiteru a jeho mesiacom. Úlohou nami vyvíjaného antikoincidenčného modulu ACM pre časticový komplex PEP je zabezpečovať efektívnu detekciu kozmickej plazmy v „pekelnom“ radiačnom prostredí tejto obrej planéty.  

Sme na facebooku

close
Sme na facebooku

O tom čo sa deje v SPACE::LABe ale aj o tom na čom pracujeme a čomu sa snažíme porozumieť sa dozvieš na našom facebooku

Nájdeš tam tiež fotky z našich projektov, výstupy v médiach a všetky aktuálne info k našim aktivitám.

Sleduj nás na: https://www.facebook.com/spacelabsk


Prvý SPACE::TALK už 4. 4. 2019

close
Prvý SPACE::TALK už 4. 4. 2019

Prvý aprílový štvrtok bude patriť téme “Z Košíc na orbitu Zeme a ešte ďalej ...”, ktorú si pripravil najskúsenejší kozmický inžinier na Slovensku a náš kolega - Ing. Ján Baláž, PhD.

Spúšťame SPACE::LAB projekt

close
Spúšťame SPACE::LAB projekt

Myšlienka tohto projektu vznikla ešte v decembri 2016. Nasledovalo uchádzanie sa o grant v rámci 3. výzvy ESA PECS na Slovensku. Grant sa nám podarilo získať a po potrebnom administratívnom procese sme od decembra 2018 začali naplno pracovať na jeho realizácii. Vytvorenie webovej stránky http://www.space-lab.sk, kde sú zhromaždené všetky informácie o projekte, je prvým krokom. Nasledovať budú naše hlavné aktivity SPACE::TALK a SPACE::PROJECT.

Aká bola naša spolupráca na misii Rosetta? Ako sa dá pristáť na kométe?

close
Aká bola naša spolupráca na misii Rosetta? Ako sa dá pristáť na kométe?

Ján Baláž zo SPACE::LAB teamu približuje aj tieto témy v relácii Experiment s Martinom Strižincom na RTVS.

SPACE::LAB ti prináša Oddelenie kozmickej fyziky.

Naším cieľom je porozumenie vesmíru.

Skúmame fyzikálne procesy v kozme pomocou vlastných prístrojov alebo participáciou na medzinárodných misiách. Oddelenie kozmickej fyziky patrí pod Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied.

prístrojov skonštruovaných v Košiciach pre vesmírne misie Viac než 20 prístrojov skonštruovaných v Košiciach pre vesmírne misie
ročná história Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV Bohatá 50 ročná história Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV
publikovaných vedeckých článkov Viac než 400 publikovaných vedeckých článkov
Dozvedieť sa viac

SPACE::LAB je podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou.

Európska vesmírna agentúra

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na www.space-lab.sk.