working space

Rozšír svoj priestor na nekonečný vesmír

Ako ďaleko siaha to, čomu sa venuješ? Teraz máš príležitosť posunúť hranice svojho poznania a lepšie porozumieť vesmíru. A to všetko v Košiciach.

Objav SPACE::LAB

Objav SPACE::LAB - miesto, kde :

  • stretneš odborníkov a ďalších nadšencov pre vesmír,
  • rozšíriš svoje obzory vďaka zaujímavým prednáškam,
  • máš možnosť zapojiť sa do konkrétneho výskumu
    a spolupracovať na misiách pre ESA a NASA.

SPACE::LAB je priestor v Košiciach, kde sa môžeš venovať vesmírnemu výskumu a kozmickému inžinierstvu spolu so špičkovými odborníkmi.

SPACE::TALK

Pravidelný meetup záujemcov o vesmírny výskum a inžinierstvo

Jedinečná interaktívna prednáška rozšíri tvoje chápanie vesmíru. Prednášajú najlepší slovenskí odborníci v danej oblasti. Dozvieš sa tiež aktuálne novinky a máme priestor aj na networking. Vyhraď si prvý štvrtok v mesiaci pre SPACE::TALK.

Dozvedieť sa viac

SPACE::PROJECT

Súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl

Ukáž, čo je v tebe, a získaj platenú stáž vďaka výnimočnému projektu. Navrhni originálny projekt pre lepšie porozumenie vesmíru a získaj mesačnú platenú stáž v SPACE::LAB-e a možnosť zažiť 2 noci na Observatóriu na Lomnickom štíte.

Dozvedieť sa viac

SPACE::LAB SUMMER SCHOOL

Trojdňová letná škola pre výhercov a účastníkov súťaže SPACE::PROJECT. Počas školy ťa čaká séria prednášok a praktických hands-on sessions.
Témou SPACE::LAB summer school 2019 bude: Machine Learning and Space Data.

Dozvedieť sa viac

Čo sa deje v SPACE::LABE

Slovak Space Tech Day

close
Slovak Space Tech Day

Zúčastnili sme sa Slovak Space Tech Day v Košiciach. 

Na Slovensku postupne rastie záujem o vesmír. A to je výborné!

V dvoch diskusných paneloch sme rozprávali na témy: 

1) Sharing R&D Success-stories (Ján Baláž)
2) The Future of the Slovak Space (Šimon Mackovjak)

Zdroj foto a viac info na stránke SARIO: https://www.sario.sk/sk/novinky/sario-na-slovak-space-tech-day

SPACE::LAB summer school

close
SPACE::LAB summer school

Spustili sme registráciu na SPACE::LAB summer school. 

Téma: Machine learning and Space data

Dátum: 26. - 28. 8. 2019

Miesto: SPACE::LAB - Bulharská 4, 040 01 Košice

Registrácia:

Registrácia je potrebná do 31. 7. 2019 zaslaním e-mailu na space-lab@saske.sk kde vyjadríš, že spĺňaš požadované kritéria, krátko napíšeš motiváciu, prečo sa chceš zúčastniť letnej školy, a že súhlasíš so spracovaním svojich údajov pre účely letnej školy. Registrácia na letnú školu je záväzná. 

Celkový počet voľných miest je 16, preto svoju registráciu neodkladaj. Vybraní účastníci budú následne informovaní o ich prijatí na letnú školu.


Kritéria pre uchádzačov:

- Seriózny záujem o ML alebo Space data

- Znalosť objektovo orientovaného programovacieho jazyka - na úrovni používateľa aspoň 1 rok - počas letnej školy sa bude používať iba jazyk Python

- Znalosť anglického jazyka - text prezentácii a zdroje pre samoštúdium budú v AJ

- Možnosť zúčastniť sa celej letnej školy s vlastným notebookom

Viac info programe, lektoroch a cene.


Letná škola je pripravovaná v spolupráci s IT spoločnosťou GlobalLogic.

AMON-ES - stanica na pozorovanie airglowu

close
AMON-ES - stanica na pozorovanie airglowu

Začiatkom júna sme uviedli do prevádzky prvú stanicu na pozorovanie airglowu na Slovensku - AMON-ES (Airglow MONitor - Extended Station).

Je umiestnená na výbornom mieste, kde žiarenie hornej atmosféry Zeme (tzv. airglow) nie je rušené umelým svetelným značistením. Takýmto miestom je Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, ktoré má na starosti Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v Poloniny Dark-Sky Park Slovakia.

Prvé zariadenia už produkujú veľmi cenné dáta. Ďalšie, ešte budeme postupne pridávať. Celá táto iniciatíva je súčasťou projektu AMON-net, ktorý patrí medzi naše najdôležitejšie projekty.

Víťazi súťaže SPACE::PROJECT

close
Víťazi súťaže SPACE::PROJECT

Minulý týždeň na SPACE::TALKu sme vyhlásili víťazov 🏅🏅🏅🏅súťaže SPACE::PROJECT 🏆.

Blahoželáme a tešíme sa, ako budú počas stáží v SPACE::LABe pracovať Samuel, Martin, Dominika a Eduard na ich projektoch:

👉 Analýza „Upper-atmospheric lightning“ pomocou digitálnych snímačov
👉 Simulácie gravitačne viazaných sústav 
👉 Intenzita kozmického žiarenia v okolí Marsu a jej účinky na ľudskú posádku vesmírnych misií 
👉 Skúmanie miery korelácie výskytu konkrétnych diagnóz hospitalizácie voči parametrom kozmického počasia

Poďte s NASA do ionosféry !

close
Poďte s NASA do ionosféry !

Pozrite si animované video NASA / GSFC (Goddard Space Flight Center), ktoré ionosféru vysvetľujú ako interfejs medzi Zemou a vesmírom. Prípadne aj so slovenskými titulkami

Hornej atmosfére Zeme sa venujeme aj v SPACE::LAB-e. Náš projekt AMON-net je zameraný práve na detekciu ionosférických porúch pomocou monitorovania airglowu. 

Suťaž SPACE::PROJECT končí 15. 5. 2019

close
Suťaž SPACE::PROJECT končí 15. 5. 2019

Suťaž SPACE::PROJECT končí už o pár dní - 15. 5. 2019. SPACE::PROJECT je súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl. Navrhni originálny projekt pre lepšie porozumenie vesmíru a získaj platenú stáž v priestore SPACE::LAB a 2 noci na Observatóriu na Lomnickom štíte.

Víťazov budeme informovať e-mailom 31. 5. 2019 a predstavíme ich na SPACE::TALK-u 6. 6. 2019. Stáže budu prebiehať počas leta 2019 v dátume, ktorý si dohodnú víťazi s mentormi.

Všetky info -> http://www.space-lab.sk/space-project


SPACE::TALK #02 už 2. 5. 2019

close
SPACE::TALK #02 už 2. 5. 2019

Prvý májový štvrtok bude patriť téme "Kozmické žiarenie zblízka", ktorú si pripravil astrofyzik a vedúci Oddelenia kozmickej fyziky, ÚEF SAV - RNDr. Pavol Bobík, PhD.

Všetky potrebné informácie nájdete na podstránke SPACE::TALK.

Máme nový vedecký článok

close
Máme nový vedecký článok

Šimon Mackovjak je prvým korešpondujúcim autorom článku, ktorý vyšiel v odbornom časopise Astroparticle Physics.
Článok je o meraniach hlavného teleskopu misie EUSO-Balloon, ktorú pripravila kolaborácia JEM-EUSO. Tieto merania predstavujú dôležitý krok v snahe pozorovať častice kozmického žiarenia s ultra-vysokými energiami, pomocou teleskopu na orbite Zeme. 

Celý článok je dostupný na: https://authors.elsevier.com/c/1YsWJ3Ix5tddtS

Video záznam z prvého meetupu SPACE::TALK #01

close
Video záznam z prvého meetupu SPACE::TALK #01

Video záznam talku, prezentáciu a fotky z prvého meetupu SPACE::TALK #01 už nájdeš na: http://www.space-lab.sk/space-talk

SPACE::TALK  >>>  Predchádzajúce meetupy SPACE::TALK  >>>  Z Košíc na orbitu Zeme a ešte ďalej...

Plagáty na stiahnutie

close
Plagáty na stiahnutie

Plagáty na naše hlavné aktivity si môžeš stiahnuť, vytlačiť, vyvesiť u vás na škole alebo poslať kamarátovi. 

Plagáty sú vo formáte pdf, pripravené pre tlač. Tu sú linky na stiahnutie:

Plagát na SPACE::TALK

Plagát na SPACE::PROJECT


TLAČOVÁ SPRÁVA 5. 4. 2019

close
TLAČOVÁ SPRÁVA 5. 4. 2019

V Košiciach spustili inovatívny vzdelávací projekt o vesmíre


Dňa 4. apríla 2019 bol oficiálne spustený inovatívny vzdelávací projekt SPACE::LAB, ktorý je podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Jeho súčasťou sú prednášky spojené s diskusiou, SPACE::TALK, so špičkovými odborníkmi na vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo. Na otváracej prednáške odznela téma: “Z Košíc na orbitu Zeme a ešte ďalej...” a ako hlavný rečník vystúpil najskúsenejší slovenský kozmický inžinier Ing. Ján Baláž, PhD.


Vo svojej prednáške predstavil bohatú spoluprácu na prestížnych vesmírnych misiách renomovaných vesmírnych agentúr ako je európska ESA, ruská Roskosmos a čínska CNSA. Za konkrétne úspechy považoval Ing. Ján Baláž, PhD., nasledovné: „S Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a jej sondou Rosetta Košičania pristáli na kométe, so sondou BepiColombo letíme k Merkúru a so sondou JUICE poletíme k Jupiteru a jeho ľadovým mesiacom.” Potom nasledovala diskusia s účastníkmi, ktorí sa pýtali na konkrétne otázky súvisiace s kozmických výskumom v Košiciach a samotným projektom SPACE::LAB.


RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., hlavný koordinátor projektu povedal: „SPACE::LAB - je priestor v Košiciach, kde sa môžu odborníci a nadšenci venovať vesmírnemu výskumu a kozmickému inžinierstvu. Projekt je iniciatíva Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Cieľom celého projektu je zaujať mladých ľudí, byť s nimi v kontakte, vzdelávať ich a zapojiť do skutočných vesmírnych projektov.”  

 

Medzi hlavné aktivity SPACE::LAB-u patria pravidelné meetupy SPACE::TALK a súťaž SPACE::PROJECT. Slovensko, ako spolupracujúci štát s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) má viacero možností ako zapojiť mladých ľudí do tohoto perspektívneho sektora. Viac ako 50 ročná tradícia Košického kozmického programu takto inovatívne pokračuje preto, aby sa mohla ešte viac rozvinúť a zaujať nastupujúcu generáciu.

 

 

Detailnejšie informácie o projekte:  


Meetupy SPACE::TALK sú otvorené pre verejnosť a konajú sa vždy v prvý štvrtok v mesiaci. Otváracia prednáška sa konala 4. apríla 2019 na téma: “Z Košíc na orbitu Zeme a ešte ďalej...”  Ako rečník vystúpil najskúsenejší slovenský kozmický inžinier Ing. Ján Baláž, PhD. Najbližší SPACE::TALK bude 2. mája 2019 na tému “Kozmické žiarenie zblízka”. Rečníkom bude vedúci Oddelenia kozmickej fyziky RNDr. Pavol Bobík, PhD.


Do súťaže SPACE::PROJECT sa môžu zapojiť študenti stredných a vysokých škôl do 15. mája 2019. Je potrebné, aby si zvolili jednu z dvoch tematických kategórií - vesmírny výskum alebo kozmické inžinierstvo a pripravili originálny projekt, cez ktorý chcú lepšie porozumieť vesmíru. Výhercovia z každej vekovej a tematickej kategórie získajú platenú stáž v SPACE::LABE, kde budú môcť pracovať pod vedením skúsených mentorov. Sučasťou stáže budú aj a 2 noci na Observatóriu na Lomnickom štíte.


SPACE::LAB je podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) prostredníctvom Plánu pre európske spolupracujúce štáty (PECS), ktorý je financovaný vládou SR. Okrem tohto projektu na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV aktuálne riešia ďalšie dva projekty v rámci programu PECS. Ide o konštrukciu letového hardvéru pre ESA misiu JUICE a o vývoj siete na monitorovanie hornej atmosféry Zeme - AMON-net.


Všetky informácie o projekte sú dostupné na: www.space-lab.sk

Už po štvrtýkrát do vesmíru s ESA...

close
Už po štvrtýkrát do vesmíru s ESA...

Vďaka spolupráci s riadnymi členmi ESA sme mali možnosť prispieť k najprestížnym vesmírnym misiám tejto vesmírnej agentúry. Veľmi úspešná bola naša účasť v európsko-čínskej (ESA+CNSA) misii do magnetosféry Double Star, pre ktorú sme vyvinuli snímkovací detektor energetických neutrálnych atómov NUADU. K misii Rosetta, ktorá ako prvá v histórii pristála na kométe, sme prispeli ku konštrukcii ESS-procesora, ktorý bol kritickým systémom sondy, pretože zabezpečoval komunikáciu medzi Rosettou a pristávacím modulom Philae. Na svojej 7-ročnej púti k planéte Merkúr je sonda BepiColombo a na nej aj s našim prispením planetárna iónová kamera SERENA/PICAM, s výrobou jej mechanických častí nám výdatne pomohla aj slovenská technologická firma Q-Products. A vďaka prístupovému programu PECS Slovenska k ESA, prvýkrát v histórii sa Slovensko oficiálne podieľa na medziplanetárnej misii tejto agentúry - prispievame k misii JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) k Jupiteru a jeho mesiacom. Úlohou nami vyvíjaného antikoincidenčného modulu ACM pre časticový komplex PEP je zabezpečovať efektívnu detekciu kozmickej plazmy v „pekelnom“ radiačnom prostredí tejto obrej planéty.  

Sme na facebooku

close
Sme na facebooku

O tom čo sa deje v SPACE::LABe ale aj o tom na čom pracujeme a čomu sa snažíme porozumieť sa dozvieš na našom facebooku

Nájdeš tam tiež fotky z našich projektov, výstupy v médiach a všetky aktuálne info k našim aktivitám.

Sleduj nás na: https://www.facebook.com/spacelabsk


Prvý SPACE::TALK už 4. 4. 2019

close
Prvý SPACE::TALK už 4. 4. 2019

Prvý aprílový štvrtok bude patriť téme “Z Košíc na orbitu Zeme a ešte ďalej ...”, ktorú si pripravil najskúsenejší kozmický inžinier na Slovensku a náš kolega - Ing. Ján Baláž, PhD.

Spúšťame SPACE::LAB projekt

close
Spúšťame SPACE::LAB projekt

Myšlienka tohto projektu vznikla ešte v decembri 2016. Nasledovalo uchádzanie sa o grant v rámci 3. výzvy ESA PECS na Slovensku. Grant sa nám podarilo získať a po potrebnom administratívnom procese sme od decembra 2017 začali naplno pracovať na jeho realizácii. Vytvorenie webovej stránky http://www.space-lab.sk, kde sú zhromaždené všetky informácie o projekte, je prvým krokom. Nasledovať budú naše hlavné aktivity SPACE::TALK a SPACE::PROJECT.

Aká bola naša spolupráca na misii Rosetta? Ako sa dá pristáť na kométe?

close
Aká bola naša spolupráca na misii Rosetta? Ako sa dá pristáť na kométe?

Ján Baláž zo SPACE::LAB teamu približuje aj tieto témy v relácii Experiment s Martinom Strižincom na RTVS.

SPACE::LAB ti prináša Oddelenie kozmickej fyziky.

Naším cieľom je porozumenie vesmíru.

Skúmame fyzikálne procesy v kozme pomocou vlastných prístrojov alebo participáciou na medzinárodných misiách. Oddelenie kozmickej fyziky patrí pod Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied.

prístrojov skonštruovaných v Košiciach pre vesmírne misie Viac než 20 prístrojov skonštruovaných v Košiciach pre vesmírne misie
ročná história Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV Bohatá 50 ročná história Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV
publikovaných vedeckých článkov Viac než 400 publikovaných vedeckých článkov
Dozvedieť sa viac

SPACE::LAB je podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou.

Európska vesmírna agentúra

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na www.space-lab.sk.